fbpx
+48 791 704 920Masz pytanie?

Wizy Skilled

Wizy skilled, czyli tak zwany GSM ( General Skilled migration) jest to program dla osób, które:

  • posiadają wysokie kwalifikacje
  • mają odpowiednie doświadczenie zawodowe
  • znają język angielski ponad przeciętnie, czyli minimalnie na 6.0 – egzamin IELTS.

Generalnie wizy skilled są to wizy stałego pobytu lub w dwóch przypadkach czasowego pobytu prowadzącego do stałego pobytu.
Wizy skilled nie wymagają posiadania sponsora i sa często nazywane ‘’niezależnymi wizami’”, chociaż w wypadku dwóch subklas wizy skilled można dostać dodatkowe punkty za posiadanie sponsora, którym może być stan lub rodzina mieszkająca w ”designatedf area”.
Wizy skilled są rozpatrywane na kilku etapach, zazwyczaj 3 lub 4. Proces może trwać maksymalnie dwa lata. Konieczne jest rozpoznanie kwalifikacjii i świetna znajomość języka angielskiego.

Od czego zacząc i jak wyglada przygotowanie do wiz skilled:

  • W każdym wypadku zacząć trzeba od rozpoznania kwalifikacjii. Rożne organizacje rozpoznaja różne zawody i trzeba najpierw ustalić jaki dokładnie zawód chcemy rozpoznać i kto się tym zajmuje.
  • Następnie określić możliwości językowe, ponieważ czesto są potrzebne na tym etapie
  • Zgromadzić dokumenty odnośnie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
  • Każda oranizacja wymaga innych dokumentów i inaczej przedstawionych, ale zawsze jest to bardzo wyczerpujące przedstawienie doświadczenia zawodowego.

Kiedy kwalifikacje są rozpoznane, test z języka angielskiego zdany i wiadomo jaką pulą punktów dysponujemy, można składać EOI ( Expression if Intrest). Na tym, etapie możemy wspierać się dodatkowymi punktami od stanu lub rodziny a czasem nawet prywatnej firmy, która wybrała kandydata. W zależności od zawodu i liczby aplikacji, ilość wymaganych punktów będzie się zmieniać i to jest najtrudniejsza rzecz w wizach skilled.

Wiza na stały pobyt w Australii

Różne mogą być powody podjęcia decyzji o wyjeździe na stałe do Australii. Chęć poszukiwania lepszej pracy, brak perspektyw w dotychczasowym miejscu zamieszkania czy szeroko rozumiana potrzeba rozpoczęcia wszystkiego na nowo – motywacje mogą być rozmaite. Wiza skilled to jeden z rodzajów zezwolenia na pobyt w Australii, jednak obarczony stosunkowo największą liczbą wymogów do spełnienia. Kandydat do przyznania wizy skilled powinien posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Niezbędna jest także bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Kandydat do uzyskania wizy musi zaliczyć test językowy, by ją udokumentować. Nie bez znaczenia jest także nasz wiek oraz fakt czy mamy w Australii rodzinę. Czasem niezbędny jest sponsoring świadczony przez zamieszkałych tu członków rodziny, stan lub pracodawcę , którzy mogą dodać nam w ten sposób punkty. Podobnie jak w przypadku wizy pracowniczej, również wiza skilled przyznawana jest tym, których kwalifikacje są zgodne z obowiązującą w Australii listą zawodów SOL lub CSOL. Są to listy zawodów, na które w Australii jest duże zapotrzebowanie.

Aplikowanie o wizę Skilled

Poza tym, że wiza skilled to wiele możliwości i przywilejów, nie należy zapominać także o obowiązkach. Posiadacze wizy sponsorowanej przez rodzinę lub pochodzącą z nominacji stanowej mają konieczność kilkuletniego zamieszkiwania na terenie danego stanu lub regionu. Przeprowadzka może oznaczać cofnięcie wizy.
Procedura aplikowania o wizę skilled jest dość skomplikowana i czasochłonna, dlatego jeśli rozważamy wyjazd do Australii na stałe, warto pewne kroki poczynić odpowiednio wcześniej, nie zostawiając wszystkiego na ostatnią chwilę. Wiza stałego pobytu przyznawana jest w oparciu o analizę punktową. Kandydaci do jej otrzymania poddawani są weryfikacji, podczas której przyznawane są punkty za wykształcenie, zawód, stopień znajomości języka angielskiego, a także posiadanie rodziny mieszkającej w Australii. Im więcej warunków spełnia kandydat, tym jego szanse na uzyskanie pozwolenia stały pobyt są większe. Pierwszy krok, to określenie zawody, zdanie egzaminu językowego i rozpoznanie kwakifikacjii.
W Pacific Center Planet of Adventures świadczymy fachowe i profesjonalne doradztwo wszystkim tym, którzy chcą wyjechać na stałe do Australii, a ich predyspozycje pozwalają ubiegać się o wizę skilled. Skontaktuj się z nami. Nasz agent imigracyjny pomoże przebrnąć Ci przez wszystkie niezbędne formalności i wspólnie z Tobą wypracuje optymalną strategię wizową.

error: Content is protected !!