fbpx
+48 791 704 920Masz pytanie?

Wymogi językowe czyli IELTS

IELTS, to jeden z najpopularniejszych testów służących do udowodnienie znajomości języka angielskiego. Osiągnięcie wymaganego rezultatu, jest warunkiem złożenia większości aplikacjii, włączając aplikacje o wizy studenckie.

IELTS , czyli International English Language Testing System, jest oferowany na całym świecei, po przez British Council.

Obecnie certyfikaty z innych egzaminów językowych są również rozpoznawane do więklzości wiz.

English Language
proficiency level
Test component IELTS TOEFL
iBT
PTE
Academic
Cambridge English:
Advanced (CAE)*
OET
Functional Average/total/overall across test components only 4.5 32 30 147 n/a
Vocational Listening 5.0 4 36 154 B
Reading 5.0 4 36 154 B
Writing 5.0 14 36 154 B
Spea​king 5.0 14 36 154 B
Competent Listening 6.0 12 50 169 B
Reading 6.0 13 50 169 B
Writing 6.0 21 50 169 B
Speaking 6.0 18 50 169 B
Proficient
(for points tested Skilled visas)
Listening 7.0 24 65 185 B
Reading 7.0 24 65 185 B
Writing 7.0 27 65 185 B
Speaking 7.0 23 65 185 B
Superior
(for points tested Skilled visas)
Listening 8.0 28 79 200 A
Reading 8.0 29 79 200 A
Writing 8.0 30 79 200 A
Speaking 8.0 26 79 200

 

Generalnie o IELTS

Test składa się z 4 modułów, zdawanych w ciągu jednego dnia w kolejności : 1. Reading 2. Writing 3. Listening 4. Speaking

Średni koszt egzaminu w Australii to:  $ 330AU

Test jest oferowany w dwóch wersjach:

1. Academic – przygotowany specjalnie dla przyszłych studentów ,choć w tej chwili większość uczelni akceptuje również General– Poziom czytania i pisania jest wyższy niż w General.

2. General– Urząd Emigracyjny DIBP wymaga wersji General. Jest ona bardziej przystosowana do sytuacji życiowych,  niż akademickich. O tym jakie wyniki, są wymgane na poszczególne wizy przeczytasz tutaj.

Rezerwacje na test są robione  online. Opłata jest wymagana w trakcie rezerwacjii i nie jest zwrotna.  Zdarza się, że w niektórych krajach lub miastach ,trzeba czekać na wolne miejsca przez kilka tygodni. Jeśli masz mało czasu i potrzebujesz zarezerwować miejsce, mamy dostęp do tz. priority seats, które rezerwować mogą tylko wybrani agenci emigracyjni.

Każda wiza, kurs, uczelnia ,wymaga innego wyniku Ielts.  Najlepsza metoda to , sprawdzić poszczególne wymagania z agentem emigracyjnym.

Ogólne wymagania to:

457 visa – ielts 5.0 średnia, ale nie mniej niż 4.5 w każdym z elementów. Ważne przez 3 lata.

RSMS visa- ielts 6.0 , w każdym z elementów. Ważne przez 3 lata dla głównego aplikanta.

Na wizy studenckie wymagania są w  zależności od uczelni . Generalnie nie mniej niż  5.0 na kursy typu Diploma, Certyfikate 4 lub 3 i nie mniej niż 6.0 na studia uniwersyteckie. Niektóre kursy , jak nursing wymagają wyniku od 7.0

 

Listening- Sluchanie

Sample  listening A ( print About listening first if you want to try test) | Sample  listening B ( print About listening first if you want to try test) | About Listening test download pdf |

Czas trwania: 30 minut plus 10 minut na zaznaczenie odpowiedzi. Łącznie jest 40 pytań.

Są 4 teksty, słuchane tylko raz. Na koniec testu, jest dodatkowe 10 minut na wpisanie odpowiedzi. Pytania są wielkorotnego wyboru, do uzupelnienia, krótkich odpowiedziach pisemnych lub w formie uzupełniania zdań.

Chodzi o zrozumienie generalnych pomysłów, różnicy zdań, spelowania, wskazówek itp. Dodatkowym utrudnieniem, są różne akcenty osób mówiących lub zakłócenia, na przykład:

rozmowa na stacji kolejowej lub rozmowa w deszczu. Chodzi o praktyczną stronę zrozumienia języka.

Modul 1 – Rozmowa pomiędzy dwoma osobami w codziennej sytuacji, np agencja wynajmu, satcja kolejowa, sklep
Modul  2 – Przemowa jednej osoby, o codziennej sytuacji ,czyli na przykład : wyjaśnienie zasad używania urządzenia, lub dojścia do danego miejsca w mieście.
Modul 3 – Rozmowa związana z nauką, na przykład:  dwóch studentów lub nauczycieli prezentuje różne opinie
Modul 4 – Monolog osoby związanej z nauką, czyli studnet lub nauczyciel prezentujacy opinie, wskazówki

Ważna jest poprawna pisownia, małe i duże litery, gramatyka, oraz końcówki.

 

Handy tips:

 • Write one or two possible answers when listening. In last 10 minutes you can choose more appropriate one. This is also time to check spelling and grammar ( for example past tense etc).
 • Think about the concept of the whole story.
 • Keep track of where you are with questions, otherwise you could fail all.
 • If not sure, skip it and keep up with rest of the story.

Reading:

| About Ielts reading Academic – download pdf |  About Ielts reading General – download pdf

Duration: 60 minutes.

Format : 40 questions.

Each test contains 3 sections, with total length of 2150 to 2750 words.

The Skills tested are reading for gist, reading for main ideas, reading for detail, skimming, understanding logical argument, understanding inferences and implied meaning, and recognizing writers’ opinions, attitudes and purpose.

The Academic test has 3 longer authentic texts taken from newspapers, journals or books and may contain diagrams, pictures, graphs. Points are given for each answer. Poor spelling or grammar is also penalized.

Find samples hear: General and Academic. It is really good to read carefully. Academic / General

And scores for Academic test below: Out of 13 or 14 questions.

1-4 correctly – band up to 5

5-7 Band between 5-7

8-10 Band above 7

General test has five or six shorter texts. There are 3 sections: everyday life, work related issues, general interests.

And scores for Academic test below: Out of 13 or 14 questions.

1-3 correctly – band up to 4

4-8 Band between 4-6

9-13/14  Band above 6

Handy tips:

 • Understanding the questions is equally as important as understanding the text. Check twice if you understand the questions well.
 • Often there is no given answer, you must find it out based on tests.

 

Speaking:

| About Speaking Ielts-  download pdf

Duration 11-14 minutes, one on one.

There are 3 parts, each taking 4-5 minutes.

Part 1. general questions about yourselves and a range of familiar topics, such as your home, family, work, studies and interests

Part 2. you are given a card which asks you to talk about a particular topic. You have one minute to prepare, before speaking for up to two minutes. Additional questions can be asked.

Part 3. Test takers are asked further questions connected to the topic in Part 2. It gives the opportunity for a more free style type of conversation.

What is assessed? – ability to: explain, argue, summarizing, analyzing, speculation, suggestion, comparing, narrating.

The following criteria are assessed: Fluency and coherency, range of vocabulary, grammatical accuracy and pronunciation.

All tests are recorded.

Handy tips:

 • As with every oral exam, make sure you are relaxed.
 • Do not treat examiner as  the enemy.
 • There is no right or wrong answers, examiner is looking to find out if you are fluent, if you can effectively communicate.
 • Grammar is important but being able to pass the message is more important.
 • Don’t be afraid to make jokes, apologize if don’t get it, change your mind or ask question- this is fluent communication.

Writing:

| About Writing Ielts – General download pdf | About Writing Ielts – Academic download pdf 

Duration: 60 minutes, 2 or 3 tasks to write 150 and 250 words.

Task one usually takes 20 minutes as requires 150 words and task 2- 40 minutes.

Both academic and general test is assessed the same way.

Similar to the speaking element, the following criteria is assessed:  Task achievement, coherency and cohesion, range of vocabulary, grammatical accuracy and pronunciation.

Academic:

Task 1- usually required to describe some information such as a graph, table etc. It checks ability to organize, present and compare data, describe stages or system , explain situation and steps.

Task 2- A point of view is given and answers gives the test taker the to ability to present problems, solve problems, present possible options or point of views, compare and analyze, evaluate and argue.

General:

Task 1- usually required to write a letter. It can be formal, non formal or personal. What is checked is the ability to provide information, express needs, likes or opinions.

Task 2 – A point of view is given and answers gives the test taker the ability to present problems, solve problems, present possible options or point of views, compare and analyze, evaluate and argue.

Find samples of answers here: General and Academic. It is really good to read carefully.

Handy tips:

 • Think about structure first, opening, arguments, conclusions etc
 • Do not waste too much time on one fancy word you are not sure about. Find another word and keep going.
 • Make sure you know what you want to write, it must be clear what you think.
 • Grammar is important but being able to express a message is more important.
error: Content is protected !!