fbpx
+48 791 704 920Masz pytanie?

188 Business Innovation and Investment (Provisional) visa

188 Business Innovation and Investment (Provisional) visa czli czasowa wiza biznesowa do Australii

Wiza 1888 jest czasową wizą biznesową, któr pozwala przez maxymalnie 4 lata i 3 miesiące prowadzićdziałalność biznesową lub inwestyjną. 

Kto może aplikować o wizę biznesową?

  • Osoba która przejdzie biznesowy test punktowy z wynikiem minimum 65 punkltów, chyba że jest z niego zwolniona.
  • Osba która ma do 55 lat, chociaż są też z tego dodatkowe zwolnienia.
  • Osoba która może wykazać odpowiednią kwotą do zainwestowania w Australii lub
  • Osoba która jest właścicielem biznesu o minimalnych obrotach

Wiza jest przyznawana na maxymalnie 4 lata i 3 miesice i po tym czasie może uprawniać do aplikowania o wizę stałego pobytu.

 

Jakie są odmiany wizy biznesowej?

Masz pytanie?

  • Business Innovation stream:

Jest dla osób które chcą otworzyć, rozwijać biznes w Australii. Aplikant musi być najpierw nominowany przez rząd stanowy. Po otrzymaniu nominacjii od rządu stanowego, można otrzymać zaproszenie do złożenia aplikacjii do urzędu emigracyjnego. Trzeba to zrobić w ciągu 60 dni. Aplikacja ta daje prawo uzyskania wizy pomostowej, jeśli aplikant przebywa na terenie Australii.

Aplikany musi mieć mniej niż 55 lat, chyba że rząd stanowy zwolni aplikanta z tego wymogu, jeśli uzna wyjątkowe wartości dla stanu.

Minimum 65 punktów na biznesowym teście punktowym.

Wykarze że jego biznes, przynajmniej przez dwa lata , z ostatnich 4 lat podatkowych, wykazał obroty większe niż AU$ 500 000

Aplikant musi mieć przyynajmniej 51% w biznesie o obrotach nie mniejszych niż AU$400 000 lub 30% w biznesie o obrotach powyżej AU$ 400 000 rocznie lub 10% udziałów w biznesie notowanym na giełdzie.

Aplikant musi też się wykazać sukcesami biznesowami w trakcie kariery zawodowej i zaprezentować chęć do wykonywania roli manadzerskeij w Australii.

Aplikant przez minimum 50% swojego czasu pracy, musi wykonywać obowiązki managera.

Aplikant wraz z partnerem lub partnerką musi udowodnić minimum AU$ 800 000 w dostępnych środkach finansowych, które mogą być przetransferowane do Australii w ciągu 2 lat po uzyskaniu wizy.

 

  • Investor stream: for people who want to make a designated investment of at least AUD1.5million in an Australian state or territory and maintain business and investment activity in Australia. Applicants must be nominated by a state or territory government.li

Jest dla osób które chcą zainwestować minimum AU$ 1.5 miliona w określonym stanie. Aplikant musi być najpierw nominowany przez rząd stanowy. Po otrzymaniu nominacjii od rządu stanowego, można otrzymać zaproszenie do złożenia aplikacjii do urzędu emigracyjnego. Trzeba to zrobić w ciągu 60 dni. Aplikacja ta daje prawo uzyskania wizy pomostowej, jeśli aplikant przebywa na terenie Australii.

Aplikany musi mieć mniej niż 55 lat, chyba że rząd stanowy zwolni aplikanta z tego wymogu, jeśli uzna wyjątkowe wartości dla stanu.

Minimum 65 punktów na biznesowym teście punktowym.

Posiadać włąściwe doświadcznie i zdolności inwestycyjne.

Posadać minimum 3 lata bezpośredniego zaangażowania w zarządzaniu jednym biznesem lub funduszem inwestycyjnym.

Aplikant musi też się wykazać sukcesami biznesowami w trakcie kariery zawodowej i zaprezentować chęć do aktywności inwestycyjnej w danym regionie Australii przez minimum 2 lata , po otrzymaniu wizy

Aplikant wraz z partnerem lub partnerką musi udowodnić minimum że w ciągu ostatnich 5 lat, przynajmniej w jednym roku podatkowym, mieli przynajmniej 10% w biuznesie lub funduszu inwestycyjnym o wartości przynajmniej AU$1.5 miliona.

Aplikant wraz z partnerem lub partnerką musi udowodnić że w ciągu ostatnich dwóch lat finansowych, zdobyli majątek wartości minimum AU$ 2.25 miliona które mogą być przetransferowane do Australii w ciągu 2 lat po uzyskaniu wizy.

Aplikant musi rownież zainwestować minimum AU$ 1.5 miliona w obligacje rządu stanowego

 

  • Significant Investor stream: for people who are willing to invest at least AUD5million into complying significant investments in Australia and want to maintain business and investment activity in Australia. Applicants can be nominated by a state or territory government or Austrade on behalf of the Australian government.li>
  • Premium Investor stream: for people who are willing to invest at least AUD15million into complying premium investments in Australia and want to maintain business and investment activity in Australia. Austrade will make the initial contact with suitable candidates for nomination on behalf of the Australian government.li>
  • Entrepreneur stream: for people who have a funding agreement from a third party for at least AUD200 000 to undertake a complying entrepreneur activity that is proposed to lead to either the commercialisation of a product or service in Australia or the development of a business in Australia. Applicants must be nominated by a state or territory government.li>

Na co pozwala wiza biznesowa?

 

error: Content is protected !!