fbpx
+48 791 704 920Masz pytanie?

186 Employer nominated visa ENS

186 Employer Nominated Visa (ENS)

Wiza 186 jest wizą stałego pobytu dla wykwalifikowanych pracowników, którzy chcą pracować w Australii, którzy są nominowani przez pracodawcę. Wiza 186 jest dostępna w całej Australii. SPONSOR: Dla biznesów oferujemy zaawansowaną pomoc w przygotowaniu dokumentów. Dysponujemy bogatą biblioteką wzorów , pomagamy w testowaniu rynku pracy i określeniu wymaganych zarobków. Nasz HR specjalista pomaga w przygotowaniu dokumentów a  online system przesyłania danych zapewnia szybką i bezpieczną komunikację.

Wiza 186 występuje w 3 odmianach:

   • Direct Entry stream, dla osób które wcześniej nnie były na wizie 457 or 482.
   • Temporary Residence stream – dla aplikantów, którzy byli zatrudnieni przez przynajmniej 3 lata na wizie 457 (teraz 482 visa)
   • Labor Agreement – tylko dla Pracodawców, którzy zaaplikowali o LA. Taką ofertę rownież mamy.

Masz pytanie?Kto może aplikować o wizę 186 w Direct stream?

   • Musisz być nominowany, czyli posiadać ofertę pracy, od australijskiego pracodawcy, na okres minimum 2 lat.
   • Musisz mieć mniej niż 45 lat.
   • Minimum 3 lata doświadczenia w danym zawodzię, po uzyskaniu formalnych kwalifikacjii.
   • Znajomość języka angielskeigo musi być minimalnie na poziomie Competent
   • Spełnić wymagania zdrowotne i posiadać zaświadczenie o niekaralności
   • Minimalna stawka wynagrodzenia musi być powyżej TiSMIT ( obecnie $53 900)
   •  Rozpoznania kwalifikacjii
   • Twój zawód musi być na ENS list

Kto może aplikować o wizę 186 w Transitional stream?

   • Musisz być nominowany, czyli posiadać ofertę pracy, od australijskiego pracodawcy, na okres minimum 2 lat.
   • Musisz mieć mniej niż 45 lat. Wyjątek stanowią osoby które miały przyznaną 457 wizę  lub złożoną ważną aplikację  przed kwietniem 2017.
   • Znajomość języka angielskeigo musi być minimalnie na poziomie Competent
   • Spełnić wymagania zdrowotne i posiadać zaświadczenie o niekaralności
   • Minimalna stawka wynagrodzenia musi być powyżej TiSMIT ( obecnie $53 900)
   • Twój zawód musi być na ENS list. Wyjątek stanowią osoby, które miały przyznana wizę przed wkwietniem 2017

Ostateczna ocena szans i możliwości jest możliwa dopiero po zgromadzeniu wszystkich dokumentów. Odnosi się to głównie do pracodawcy, który musi dobrze udokumentować nominację, która jest pierwszym etapem wizowym.

186 Visa Employer

Jesteś Pracodawcą/Sponsorem? – sprawdź informacje przydatne dla Ciebie – Read more.

 

 

 

CO OFERUJEMY
Ocena szans i możliwości
Rozpoznanie i ocena kwalifikacjii i doświadczenia zawodowego
Ocena dokumentów pracodawcy
Dostęp do profesjonalnej biblioteki dokumentów
Złożenie aplikacji o Sponsorship i Nominację
Złożenie Apllikacjii wizowej
Uzyskanie wizy pomostowej i kontrola jej warunków
Pozostawanie w kontakcie z Case Officer w trakcie przebiegu procesu
Aktualizacja dokumentów złożonych do aplikacji
Kontrola ważności dokumentów
Na bieżąco informowanie o zmianach
Kontrolowanie przebiegu procesu

error: Content is protected !!