POLSKIE BIURO: +48 22 208 56 80 | Tel kom: +48 791 704 920 | +61 7 564 146 83 ( dla osób w Australii)
  • Slider Image

Wizy Skilled

Wizy skilled czyli tak zwany GSM ( General Skilled migration) jest to program dla osb ktre:

  • posiadaj wyokie kwalifikacje
  • maja odpowiednie dowiadczenie zawodowe
  • znajajyka angielki ponad przeciętnie czyli minimalnie na 6.0 w systemei IELTS.

Generalnie wizy skilled sa to wizy stałego pobytu lub w dwoch przypadkach czasowego pobytu prowadzącego do stałego pobytu.
Wizy skilled nie wymagają posiadania sponsora i sa często nazywane ‘’niezależnymi wizami’”, chociaż w wypadku dwóch sub klas wizy skilled można dostać dodatkowe punkty za posiadanie sponsora którym może być stan lub rodzina mieszkająca w ”designatedf area”.
Wizy skilled sę rozpatrywane na kilku etapach, zazwyczaj 3 lub 4. Proces może trwać maksymalnie dwa lata. Konieczne jest rozpoznanie kwalifikacjii i świetna znajomość języka angielskiego.

Od czego zacząc i jak wyglada przygotowanie do wiz skilled:

  • W kazdym wypadku zacząc trzeba od rozpoznania kwalifikacjii. Rożne organizacje rozpoznaja rózne zawody i trzeba nbajpierw utalić jaki dokładnie zawód chcemy rozpoznac i kto się tym zajmuje.
  • Nastepnie określić możliwości jezykowe, poniewaz czesto sa potzrebne na ty etapie.
  • Zgromadzić dokumenty odnośnie kwlaifikacjii i doświadczenia zawodowego.
  • Każda ortganizacja wymaga innych dokumentów i inaczej przedstwaionych ale zawsze jest to bardzo wyczerpujące przedstawienie doświadczenia zawodowego.

Kiedy kwallifikacje są rozpoznane, test z języka angielekiego zdany i wiaomo jaką pulą punktów dusponujemy, można skladac EOI ( Expression if Intrest). Na tym, etapie mozemy wspierać sie dodatkowymi punktami od stanu lub rodziny a xzasem nawet prywatnej firmy, która wybrała kandydata. W zależności od zawodu i liczby aplikacjii, ilość wymaganych punktów bedzie się zmianiać i to jest najtrudniejsza rzecz w wizach skilled.

Wiza na stały pobyt w Australii

Różne mogą być powody podjęcia decyzji o wyjeździe na stałe do Australii. Chęć poszukiwania lepszej pracy, brak perspektyw w dotychczasowym miejscu zamieszkania czy szeroko rozumiana potrzeba rozpoczęcia wszystkiego na nowo – motywacje mogą być rozmaite. Wiza skilled to jeden z rodzajów zezwolenia na pobyt w Australii, jednak obarczony stosunkowo największą liczbą wymogów do spełnienia. Kandydat do przyznania wizy skilled powinien posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Niezbędna jest także bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Kandydat do uzyskania wizy musi zaliczyć test językowy, by ją udokumentować. Nie bez znaczenia jest także nasz wiek oraz fakt czy mamy w Australii rodzinę. Czasem niezbędny jest sponsoring świadczony przez zamieszkałych tu członków rodziny, stan lub pracodawcę , którzy mogą dodać nam w ten sposób punkty. Podobnie jak w przypadku wizy pracowniczej, również wiza skilled przyznawana jest tym, których kwalifikacje są zgodne z obowiązującą w Australii listą zawodów SOL lub CSOL. Są to listy zawodów, na które w Australii jest duże zapotrzebowanie.

Aplikowanie o wizę Skilled

Poza tym, że wiza skilled to wiele możliwości i przywilejów, nie należy zapominać także o obowiązkach. Posiadacze wizy sponsorowanej przez rodzinę lub pochodzącą z nominacji stanowej mają konieczność kilkuletniego zamieszkiwania na terenie danego stanu lub regionu. Przeprowadzka może oznaczać cofnięcie wizy.
Procedura aplikowania o wizę skilled jest dość skomplikowana i czasochłonna, dlatego jeśli rozważamy wyjazd do Australii na stałe, warto pewne kroki poczynić odpowiednio wcześniej, nie zostawiając wszystkiego na ostatnią chwilę. Wiza stałego pobytu przyznawana jest w oparciu o analizę punktową. Kandydaci do jej otrzymania poddawani są weryfikacji, podczas której przyznawane są punkty za wykształcenie, zawód, stopień znajomości języka angielskiego, a także posiadanie rodziny mieszkającej w Australii. Im więcej warunków spełnia kandydat, tym jego szanse na uzyskanie pozwolenia stały pobyt są większe. Pierwszy krok, to określenie zawody, zdanie egzaminu językowego i rozpoznanie kwakifikacjii.
W Pacific Center Planet of Adventures świadczymy fachowe i profesjonalne doradztwo wszystkim tym, którzy chcą wyjechać na stałe do Australii, a ich predyspozycje pozwalają ubiegać się o wizę skilled. Skontaktuj się z nami. Nasz agent imigracyjny pomoże przebrnąć Ci przez wszystkie niezbędne formalności i wspólnie z Tobą wypracuje optymalną strategię wizową.

Facebook